سایت «موی اسکرین» که در ابتدا «کلاکت» نام داشت، از دی ماه ۱۳۹۵ فعالیت رسمی خودش را آغاز کرد. هدف این سایت متفاوت بودن است. از دیگر ویژگی رسانه ما، وجود بخش های مختلف است که لقب «بینهایت را با ما تجربه کنید» را به واقعیت تبدیل می کند.