تن تن: یه خبر خوب دارم یه خبر بد.

هادوگ: خبر بد چیه؟

تن تن: فقط یه گلوله داریم!

هادوگ: خبر خوب چیه؟

تن تن: هنوز یه گلوله داریم!

برگرفته از انیمیشن «تن تن و راز اسب شاخ دار»

دیدگاهتان را بنویسید