گویا که فصل هفتم سریال The Walking Dead با کاهش شدید و بی سابقه ای همراه بوده، این موضوع در حالی است که قسمت اول این سریال توانست با ۱۷,۰۳ بار دیده شدن لقب پر ببیندده ترین قسمت این سریال را از آن خود کند البته پس از قسمت اول فصل پنجم. طبق آمار های گرفته شده قسمت دوم ۱۲.۵ میلیون نفر، قسمت سوم ۱۱.۷ میلیون نفر، قسمت چهارم ۱۱.۴ میلیون نفر و قسمت پنجم را ۱۱ میلیون نفر تماشا کرده اند و اگر این روند قرار باشد ادامه یابد در قسمت های بعدی شاهد افت شدیدتری در تعداد ببیننده های این سریال تلویزیونی خواهیم بود.

ظاهرا افراد بزرگسال بخش عمده ای از طرفداران این سریال را تشکیل می دهند، چرا که قسمت پنجم فصل هفتم آن با ۵,۱ میلیون بار دیده شدن در این رده سنی، لقب پر ببیننده ترین سریال دیده شده توسط بزرگسالان را از آن خود کرده است.

شبکه AMC سریال The Walking Dead را برای فصل هشتم تمدید کرد، فصل هشتم این سریال قرار است از پاییز سال آینده از طریق این شبکه پخش شود.

دیدگاهتان را بنویسید