چند سالی می شد که طرفداران در انتظار ورود Negan به دنیای دراماتیک The Walking Dead به سر می بردند، کسی که با حضور پیدا کردن در یکی از طاقت فرساترین سکانس های این سریال تلویزیونی توانست تماشاگران را تا سر حد جنون به وجد آورد و آنها را در صف انتظار فصل هفتم قرار دهد. در حالیکه فصل هفتم شروعی طوفانی داشت اما با کاهش بی سابقه ای در تعداد ببیننده ها روبرو شده است و اگر این روند قرار باشد ادامه یابد بدون شک شاهد کاهش چشمگیری در تعداد ببیننده های این سریال خواهیم بود. البته این کاهش ببیننده هیچ تاثیر منفی بر روی تیم هنری آن نگذاشته بلکه آنها را نسبت به گذشته مسمم تر نیز ساخته است تا بتوانند در قسمت های بعدی و فصل هشتم برای باری دیگر این سریال را به روز های اوج خود بازگردانند.

Morgan در گفتگویی که با The Howard Stern Show انجام داد، تائید کرد که در فصل هشتم سریال تلویزیونی The Walking Dead در نقش Negan به روی صحنه باز خواهد گشت:

من از این موضوع با خبر هستم که در فصل هشتم نیز حضور خواهم داشت. ما هفته گذشته کار ساخت فصل هفتم را به اتمام رساندیم.

در دو قسمتی که از این سریال تلویزیونی پیشرو داریم من نقش بزرگی را ایفا خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید