اگر امروز سایت رو باز کرده باشید مطمئناً میفهمید که نام سایت تغییر کرده. این تغییر ادامه همان تغییراتی است که قولش را هفته های پیش دادیم بود. به زودی با شروع سال میلادی جدید در کنار برنامه های جذابی که برای شما دوست داران سینما داریم، یک تغییر بزرگ را هم برای سایت آماده کرده ایم که به زودی بیشتر به آن می پردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید