بن افلک (Ben Affleck) گویا که به الگویی که سبب شد تا فیلم های بتمن به اوج برسند پی برده است و قصد ندارد با ارائه یک فیلنامه ی نامطلوب در پروژه ای که در دست ساخت دارد، این الگو را بر هم زند. ظاهرا او در این راهی که قدم برداشته بسیار موسمم هست و به هیچ وجه قصد ندارد میانه ی خود را با شرکت برادران وارنر بر هم زند اما اینطور که از گفته های او پیداست فیلمنامه تهیه شده در حد قابل قبولی قرار ندارد.

بن افلک در مصاحبه اخیرش با Entertainment Weekly، شرایط فعلی این فیلم را اینگونه شرح داد :

من همچنان در حال کار بر روی فیلمنامه آن هستم. و هرگز فیلمنامه ای که از سطح کیفی آن مطمئن نباشم را کارگردانی نخواهم کرد. من تنها بر روی یک فیلم خاص کار خواهم کرد و علاقه ای به کار بر روی فیلمی متوسط از بتمن ندارم.

به هر حال هر چه که باشد او با برادران وارنر قرار داد بسته است و می بایست کار خود را به نحو احسن به اتمام برساند.

دیدگاهتان را بنویسید