طبق آمارگیری های انجام شده و گزارشی که Torrent Freak مبنی بر ده فیلمی که بیشترین تعداد دانلود غیر مجاز را داشته اند، تهیه کرده فیلم Deadpool نسبت به سایر فیلم های اکران شده در سال ۲۰۱۶ بیشترین تعداد دانلود به صورت غیر مجاز را داشته است. با این وجود این فیلم در روز های ابتدایی اکران خود توانست به موفقیت هایی چشمگیری دست یابد و راه را برای ساخت دنباله ای از آن هموار سازد. از اینرو می توان گفت که رابطه مستقیمی بین باکس آفیس و تعداد دفعات دانلود غیر مجاز یک فیلم وجود دارد.

لیست ده فیلم ۲۰۱۶ که بیشترین دانلود غیر مجاز را داشته اند به شرح زیر است :

  1. Deadpool
  2. Batman V Superman: Dawn Of Justice
  3. Captain America Civil War
  4. Star Wars The Force Awakens
  5. X-Men Apocalypse
  6. Warcraft
  7. Independence Day: Resurgence
  8. Suicide Squad
  9. Finding Dory
  10. The Revenant

دیدگاهتان را بنویسید