از زمانی که دوتا خان معروف هندوستان یعنی شاهرخ خان و سلمان خان دوباره با هم دوست شدند سوالاتی درباره علت جدایی این دو ستاره ذهن مردم را مشغول کرد.
شاهرخ و سلمان خان از دوستان قدیمی به حساب می آیند اما مدت زیادی از برهم خوردن رابطه دوستانه آنها میگذرد هرچند به صورت فرمالیته در برنامه های تبلیغاتی و پروژه های سینمایی با هم در ارتباط بودند.

اخیرا از شاهرخ خان درباره رابطه خود با سایر هنرمندان،به ویژه سلمان خان سوال شد که وی اینگونه پاسخ داد:

من کینه ای از هیچ کسی ندارم.از زندگی آنقدر به من رسیده که برای چیزی کینه ای نباشم و همه را دوست بدارم.مسئله اینجاست که من آدم احساساتی هستم.اسم هایی که شما نام بردید مثل Pritish Nandy و Arjun Rampal پیرامون مشکلات ما،هیچکدوممون چیزی در این باره نمیدانیم. مگر آن که شما در رسانه ها به آن پرداخته باشید.

وی در ادامه افزود:

من و سلمان خان اخیر در حال برداشت یک محصول تبلیغاتی بودیم و درباره آنچه که از ما طی سالیان در رسانه ها منتشر شده بود، احساس شرمندگی کردیم. بنابراین تصمیم گرفتیم خصومت ها را کنار بگذاریم.
من ممکن است از رفتار یک نفر خوشم بیاید،سلمان و خیلی های دیگر ممکن است آن را دوست نداشته باشند.این برمیگردد به نگرش و علاقه شخصی هر کس.این که ما از کسی خوشمان بیاید یا نیاید به معنی مخالف بودن با نظر او یا دیگران نیست و میتوان نقطه نظر خصوصی هر شخصی باشد و باید به آن احترام گذاشت وما نیز این مهم را رعایت میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید