هر‌چند منتقدان از نحوه‌ی بازگشت سریال فرار از زندان چندان راضی نبودند، اما طرفداران واکنش مثبتی به آن نشان دادند و درنهایت این نظر طرفداران است که باعث ساخته شدن قسمت‌های بیشتر یک سریال خواهد شد.

پس از ۸ سال انتظار، طرفداران سریال فرار از زندان بی‌صبرانه منتظر پخش قسمت جدید بودند. واکنش آن‌ها در توییتر پس از دیدن قسمت اول اینگونه بود…

در کل، بیشتر طرفداران هیجان زده بودند:

قسمت اول این فصل عالی بود! در حد دیوانه کننده! درست می‌گم؟ #PrisonBreak

pic.twitter.com/wgkyEvGScZ

— PRISON BREAKER (@prisonbrella) April 5, 2017

خدای من… قسمت اول باید ۲ ساعت می‌بود! #PrisonBreak

— Mecca (@bossMEC_) April 5, 2017

قسمت اول #PrisonBreak کاملا ارزش صبر کردنو داشت.

— Amanda (@amxndaroxhelle) April 5, 2017

#PrisonBreak برگشته و انگار نه انگار که هشت سال گذشته… عاشقشم!

pic.twitter.com/V2LRTsPNMB

— Michael Scofield (@SonaSnowflake) April 5, 2017

قسمت اول این فصل دیوانه کننده بود! #PrisonBreak

— PRISON BREAKER (@prisonbrella) April 5, 2017

پس از اینکه زنده بودن مایکل مشخص شد، سرخوشی طرفداران حد و مرز نمی‌شناخت:

مایکل زنده‌ست! ?pic.twitter.com/Rj67wkDixP

دیدگاهتان را بنویسید