قسمت آخر فصل هفتم سکانس‌های اکشن بسیاری داشت و در یکی از آن‌ها، طرفداران با ساشا خداحافظی کردند… اما به نظر می‌رسد که در فصل هشتم The Walking Dead یوجین پورتر هم وضعیت چندان خوبی نخواهد داشت.

اسکات گیمپل می‌گوید که یوجین به زودی با عواقب کارهایش (تسلیم شدن به نیگان) رو به رو خواهد شد. یوجین در مقابل همه اعلام کرد که «نیگان» است. گیمپل می گوید که یوجین هنوز شجاعت کافی برای سرپیچی از دستورات نیگان را پیدا نکرده است، اما بعد از حرف‌هایی که ساشا به او زد، همه چیز ممکن است.

بیشتر طرفداران فکر می‌کردند گفتن عبارت «من نیگان هستم» از سوی یوجین مقدمه‌ی یک نقشه هوشمندانه برای شکست نیگان بود؛ ولی مشخص شد که وی فقط برای زنده ماندن خودش این کار را انجام داده است. با این حال هنوز مشخص نیست که یوجین به چه کسی وفادار است و باید منتظر فصل هشتم ماند…

به نظر شما داستان سریال در فصل هشتم چگونه دنبال خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید